Αναγνώριση


                              Προεδρία  Αιγών - Θεσμός    Ελλάς - Ελλάδα
Πρόεδρος  Δημοκρατίας