6. // ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ - ΑΙΓΕΣ ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ //


 

θεματικό πάρκο το χωριό της φύσης  70.000  θέσεις  εργασίας.
στο  Παρίσι                  


    θεματικό πάρκο Αιγών.  Ηρακλείδων - Αιακίδων
     θέσεις  εργασίας  300.000  χιλιάδες  συν  τους γεωργούς  και κτηνοτρόφους.


    


Αιγές η Πόλη του Οπλίτη η πόλη των Ηρακλείδων -Αιακίδων η πόλη του Ελληνικού Στρατού      

Το μέλον για την οικονομία της Ελλάδας
                       είναι τα θεματικά πάρκα //